Yalıtım

Su ses yangın ısı yalıtımı çözümleri

Bina Ses Yalıtımı

Önce­likle gürültünün önüne geç­menin ilk şartı binanızın belli böl­geler­ine yap­manız gereken ses yalıtım­larıdır. Ses yalıtımı ile yaşanan yük­sek ses­leri ortadan kaldıra­bilir ve gürültülü alan­lar­dan içeriye giren ses­lerin azaltıl­masını sağlaya­bilirsiniz. Ses yalıtımının etk­ili olması için bazı koşulların yer­ine getir­ilmesi gerekir:

DBA : İnsan kulağının en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekansların özellikle vurgulandığı bir ses değerlendirmesi birimidir. Gürültü azaltılması veya kontrolünde çok kullanılan dBA birimi, ses yüksekliğinin subjektif değerlendirmesi ile de ilişkilidir.

Binalarda komşu duvarlar arası ses yalıtımı uygulama
Binalarda döşeme arası ses yalıtım uygulamaları ev, stüdyo, ses kayıt stüdyosu, TV ve radyo stüdyoları ses yalıtım uygulamaları, dış cephe ses yalıtım uygulamaları makine odaları, jeneratör odaları, asansör odaları, hidrofor dairesi, kazan dairesi ses yalıtım uygulamaları, sunum odası, sinema odası, home theatre (ev sineması) ses yalıtım uygulamaları, toplantı odası, konferans salonu ses yalıtım uygulamaları

Akustik Lamina Ses Kontrol Camları: 
Üçlü yalıtım camı ünitelerinin gürültü kontrolü performansı, ikili yalıtım ünitelerinden daha iyi değildir. Ses yalıtımının pratik yolu; cam kalınlığının artırılması ve özel amaçlı hazırlanmış yalıtım camı ünitelerinin kullanılmasıdır. İkili yalıtım camı ünitelerinde farklı cam kalınlıklarının seçilmesi veya camlardan birinin laminasyonlu olması gürültü kontrolüne katkı sağlar. Daha iyi gürültü yalıtımı için özel geliştirilmiş akustik laminasyonlu camların tek pano olarak veya yalıtım camı ünitesi bünyesinde kullanılması mümkündür. Cam kalınlığı ve kombinasyonu, gürültünün türüne ve şiddetine göre seçilmelidir .

Ses Geçiş Kaybı Tanımı ve Uygulama Şekli
Ses yalıtımı uygulamaları sesin bir ortamdan dışarı çıkmasını, bir ortama girmesini veya her iki durumu da önleyen ses basınç seviyesini düşürmeye yarayan uygulamalardır. Hava yolu ile yayılan seslere karşı yapılır. Ses dalgaları hafif, boşluklu ve düşük yoğunluklu elemanlardan kolaylıkla, ancak yoğun ve ağır yapı elemanlarından daha zor (yüksek kayıpla) geçmektedir. Bu doğrultuda, ses yalıtımındaki temel prensipler aşağıdaki gibi sıralanır:

Kütleyi Artırmak
Farklı Kalınlıklar Kullanmak
Yoğunluğun Yüksek Olması
Ortam Akustiğini Sağlamak
Yankıyı Önleyici Panel Kullanmak

Category: Ses Yalıtımı

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*